ทันข่าว, สังคมท้องถิ่น

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด แนะนำตรวจสอบ พ.ร.บ.ก่อนเดินทาง คนพร้อม รถพร้อม

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89-2

นายธวัชชัย แสงทอง ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสมุทรปราการ แนะนำพี่น้องชาวสมุทรปราการ ตรวจสอบ พ.ร.บ.ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องวางแผนการเดินทางให้ดีแล้ว การเตรียมความพร้อมของตัวรถด้วยการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และต้องอย่าลืมตรวจสอบการมีประกันภัย พ.ร.บ.ของรถ ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัย

จากรถทุกคนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งในหลายเทศกาลที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.โดยผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร คุ้มครอง 500,000 บาทต่อคน กรณีสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท แล้วแต่กรณี กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครองเป็นค่าชดเชยวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสมุทรปราการ ตั้งอยู่. 1/471 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*