Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ณ สถานตากอากาศบางปู
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบการรถบัสโดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พัทยา กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้ประกอบการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พัทยา กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จัดมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จัดมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง”
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด

การดำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว..!! งานมหกรรมแสดงสินค้าซุปเปอร์แวร์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -6 กันยายน 2563

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน ผู้ผลิตสินค้าเมลามีน พลาสติก ได้จัดมหกรรมสินค้าซุปเปอร์แวร์ บางปู ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ 30 80%
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อภายในห้องเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณ Digital Square ชั้น4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มกระดังงามาปันสุข

เมื่อวันที่15 ส ค 63 น.ส.กระดังงา (นุช) มาลาพารุ่งเรือง ประธานชมรมเรือนกระดังงา พาเพลินพร้อมสมาชิกได้จัดกิจกรรม ตัดแว่นสายตา สั่น-ยาว ให้กับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ส.ค.63 ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมทั้ง บรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชมวีดีทัศน์โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไร่ความสุขปลูกได้)...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จัดมหกรรมแสดงสินค้าซุปเปอร์แวร์ ระหว่าง 28 สิงหาคม -6 กันยายน 2563

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน ผู้ผลิตสินค้าเมลามีน พลาสติก ได้จัดมหกรรมสินค้าซุปเปอร์แวร์ บางปู ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ ลด 30 80% ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -6 กันยายน 2563 ณ บริเวณ โรงงาน ศรีไทย มิยากาวา นิคมอุตสาหกรรมบางปู...
Continue reading
Share