%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-19

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565
%e0%b8%9e%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3

พม.สมุทรปราการจัดกิจกรรมลดความรุนแรงต่อเด็ก สัตรี สังคม

0 Comments

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางวรรณภา คงสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สนง.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี สังคม

%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ แก้วเสนา เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

0 Comments

หลายภาคส่วนในอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ แก้วเสนา เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88

ปตท.มอบทุนนักเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โรงเรียนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า “บางปะกง-พระนครใต้”

0 Comments
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนวัดสุขกร ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87-3

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดบางนางเกรง ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปลัดเล็ก ปภาโส

0 Comments
คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดบางนางเกรง ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปลัดเล็ก ปภาโส (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง) และอดีตบุรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อวัดบางนางเกรง
Continue Reading
Share
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%95

พระครูแจ้ จัดพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำ เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2565

0 Comments
พระครูแจ้ จัดพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำ เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ทำบุญขอขมาพระแม่คงคา
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%81-2

คณะสงฆ์ วัดบางพลีใหญ่กลาง ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์

0 Comments
คณะสงฆ์ วัดบางพลีใหญ่กลาง ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อวัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5

เจ้าอาวาสวัดบัวโรย เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดบัวโรย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

0 Comments
เจ้าอาวาสวัดบัวโรย เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดบัวโรย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 มีรถรับส่ง ฟรี ประกวดกระทง ฟรี แจกของรางวัล ฟรี ช่วยเหลือสังคม
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b4

วัดบัวโรย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน 9 ไร่ และบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ

0 Comments
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. คณะพระภิกษุสงฆ์ ไวยาวัจกร และคณะกรรมการ วัดบัวโรย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง...
Continue Reading
Share