%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดโครงการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้งานเครื่อง (AED) รุ่นที่ 2 ปี 2567

0 Comments
วันที่ 12 มิถุนายน.2567 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุม ออดิทอเรียม อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยแผนกสุขภาพอนามัย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับบริษัท โพรสเพอรัส จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้งานเครื่อง (AED) รุ่นที่ 2 ปี 2567 ให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเหมา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช่เครื่อง...
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-8

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู

0 Comments

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามตามมาตรฐานอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ...

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3

ชาวบ้านซอยโอ่ง ถือป้ายร้องผู้ว่าสมุทรปราการ หลังได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นโรงงานฟอกหนัง

0 Comments

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีกลุ่มชาวบ้านชุมชนซอยโอ่ง ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นำโดย นายชาญณรงค์ ร่มทอง ตัวแทนชาวบ้านที่เดือดร้อน ประมาณ 60 คน เดินทางถือป้ายระบุข้อถึงความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากโรงงานฟอกหนัง ย่าน กม.30 เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายศุภมิตร ชิณศรี...

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3

ชาวชุนชนตำบลบางหญ้าแพรก และตำบลใกล้เคียง ร่วมขบวนแห่ยอดก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2567 ถวายวัดแหลม

0 Comments
เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 9 มิถุนายน 2567 (ขึ้น 3ค่ำ เดือน 7) คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดแหลม นำโดย พระครูปลัดชัชวาลย์ อนาลโย ดร. (พระอาจารย์อ๊อด) เจ้าอาวาสวัดแหลม ประธานฝ่ายสงฆ์...
Continue Reading
Share
%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%aa-2

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

0 Comments
นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเขื่อนยันฮี และชมรมกอล์ฟพระนครใต้ โดยพิธีดังกล่าวได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจาก 10 โรงเรียนในพื้นที่โรงไฟฟ้าในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณฤดีมาศ ปางพุทธิพงษ์ ตัวแทนจากมูลนิธิเขื่อนยันฮีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเขื่อนยันฮีจำนวน 2 ทุน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี จากนั้นนายนพพล...
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98-7

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 3 รอบ 36 ปี เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

0 Comments
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะพระภิกษุสงฆ์ และศิษยานุศิษย์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 3 รอบ 36 ปี แสดงมุทิตาสักการะ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล...
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e-6

วัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีต้อนรับปริญญาบัตร-พัดยศ เปรียญธรรม 6 ประโยค ณ สำนักเรียน

0 Comments
เมื่อเวลา 20.39 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) ดร.เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร อุบาสก...
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-4

คณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศสนา เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

0 Comments
เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และคณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศสนา เวียนเทียนรอบอุโบสถ...
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9

คณะท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน วิสาขบูชา ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ ภายในโรงเรียนทรงวิทยา

0 Comments
วันนี้ 21 พฤษภาคม 2567 คณะท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน วิสาขบูชา ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ ภายในโรงเรียนทรงวิทยาได้ร่วมกันทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ฟังธรรม และร่วมกิจกรรมเวียนเทียน โดยนิมนต์พระจากวัดธรรมมงคล มาร่วมบรรยายธรรม และนำเวียนเทียนกับคณะครูและนักเรียนในวันนี้ เพื่อให้ความรู้และความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้กับเด็กๆนักเรียน ในวันนี้
Continue Reading
Share