%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7-2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0 Comments
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นการตรวจคัดกรองโรคด้วย ATK
%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-2

รองผู้ว่าฯ เมืองปากน้ำ เป็นประธานเปิดงานพรรณไม้งาม และมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์

0 Comments

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานพรรณไม้งาม และมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโลตัสศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5-%e0%b9%81%e0%b8%a5

ครอบครัวสาวกนกนางนวล และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ยังคงท่องเที่ยวชิลๆ ผ่อนคลายความเครียด และพักผ่อนสายตา

0 Comments

ครอบครัวสาวกนกนางนวล และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ยังคงท่องเที่ยวชิลๆ ผ่อนคลายความเครียด และพักผ่อนสายตาไปกับบรรยากาศดีๆ

%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%9b-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95-1-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ลงนาม (MOU) กับ 11 โรงเรียนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

0 Comments
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดบางนางเกรง จัดพิธีทำบุญปัญญาสมวารครบรอบ 50 วัน การละสังขาร พระปลัดเล็ก ปภาโส ปั้นทอง

0 Comments
คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดบางนางเกรง จัดพิธีทำบุญปัญญาสมวารครบรอบ 50 วัน การละสังขาร พระปลัดเล็ก ปภาโส ปั้นทอง (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง)
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d-10

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง รับมอบโฉนดที่ดิน

0 Comments
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 185356 ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-7

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่หลาง จัดพิธีทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรค โควิด-19 รวม 174 ศพ

0 Comments
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 30 ธ.ค.64 ที่บริเวณ ชั้น 2 ศาลาการเปรียญหลังคู่ วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดวัดบางพลีใหญ่กลาง และคณะสงฆ์ วัดวัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue Reading
Share
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9a

พระครูแจ้ จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทอดผ้าไตร เพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง

0 Comments
พระครูแจ้ จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทอดผ้าไตร เพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
Continue Reading
Share