back-to-school-music-contest

“Back To School Music Contest”

0 Comments
การประกวดวงดนตรีอคูสติก (Acoustic Band) และวงดนตรีสตริง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครโรงเรียนใน สพป.สมุทรปราการ เขต1และ สพป.สมุทรปราการ เขต 2รับสมัคร 1 - 20 ก.ย. 2565 แข่งขัน 27 ก.ย. 2565 ณ โรงเรียนคลองใหม่ 🥰KMSnapShot #โรงเรียนคลองใหม่
imperial-esports-championship-2022

IMPERIAL ESPORTS CHAMPIONSHIP 2022

%e0%b8%9b%e0%b8%a0-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab

ปภ. ลงพื้นที่รับทราบปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านสวนเก้าแสน

0 Comments

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99-3

เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนซอยเทศบาลบางปู 50

0 Comments

วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ถูกร้องเรียน เรื่องน้ำเน่าเสีย

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b6

กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ ประจำปีการศึกษา 2565

0 Comments
กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา และกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ ประจำปีการศึกษา 2565
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เทศบาลตำบลบางปู โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 Comments
เทศบาลตำบลบางปู โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลบางปู
Continue Reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%ad

มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565

0 Comments
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณอาคาร 1ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานงานแสดงมุทิตาจิต
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b8-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%95-2

วัดตำหรุ จัดพิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

0 Comments
วัดตำหรุ จัดพิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี
Continue Reading
Share
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4

นายก อบจ. เป็นประธานในพิธียกเสือหลวงพ่อปาน ‘เรืองสาก เรืองฤทธิ์’

0 Comments
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธียกเสือหลวงพ่อปาน “เสือเรืองลาภ และ เสือเรืองฤทธิ์” เพื่อนำไปประดิษฐานด้านบนอาคารหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ ณ อาคารหลวงพ่อปานองค์ใหญ่
Continue Reading
Share
%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%ad%e0%b8%99

ทีมงานบ้านเฉาก๊วยบุญอนันต์ และชาวใต้สมุทรปราการ เปิดโรงทาน งานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางนางเกรง

0 Comments
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 ส.ค.65 ทีมงานบ้านเฉาก๊วยบุญอนันต์ นำโดย นางสุภาพ คงเอียด ผู้บริหารบ้านเฉาก๊วยบุญอนันต์ นายสิทธิรัตน์ ดำแก้ว เลขาธิการ บ้านเฉาก๊วยบุญอนันต์ นายปราโมทย์ นุ่นเซ่ง
Continue Reading
Share