%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b-2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประดับต้นคริสต์มาสร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2567

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งความสุขให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2567 โดยจัดต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สูง 12 เมตร พร้อมตกแต่งประดับไฟสวยงามภายใต้แนวคิด Starlight บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน Row H/J ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่จำลองบ้านคุณลุงซานต้าให้ผู้โดยสารเข้ามาเช็คอินถ่ายภาพ ณ บริเวณทางออก Exit A โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 ตั้งแต่วันนี้ - 5...
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b2

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 6 ปี

0 Comments

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมใน โครงการวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 6 ปีวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร...

%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

ทศบาลตำบลเทพารักษ์​ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น​ เพื่อส่งเสริม อาชีพและรายได้

0 Comments

เทศบาลตำบลเทพารักษ์​ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น​ เพื่อส่งเสริม อาชีพและรายได้ให้แก่แม่บ้านกลุ่มสตรี​ และประชาชนที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ​ จังหวัดสมุทรปราการ​ เทศบาลตำบลเทพารักษ์​ นำโดยนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ได้มอบหมายให้นายชาตรี​ อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้นในแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวปารณีย์​...

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d-14

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำพระสงฆ์พายเรือรับบิณฑบาตทางน้ำ เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

0 Comments
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณสระกลางน้ำวิหารหลวงปู่กิ่ม วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ดร. (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำพระสงฆ์พายเรือรับบิณฑบาตทางน้ำ เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น...
Continue Reading
Share
%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-4

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดทำละครเวที “Nightmarish Hour” ของ ทางเอกนิเทศรุ่นที่ 2

0 Comments
วิชาเอกนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดทำละครเวที “Nightmarish Hour" ของ ทางเอกนิเทศรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ที่โรงละครชั่วคราว...
Continue Reading
Share
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8

รัฐบาลเดินหน้าคู่ขนานศึกษาการแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ “ชนินทร์” เชื่อได้ข้อเสนอการทำประชามติต่อ ครม. ภายในสิ้นปี

0 Comments
นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึง ความคืบหน้าจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นครั้งที่ 2 โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ...
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d-13

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีห่มผ้าองค์สมเด็จพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร (พระนอน) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

0 Comments
เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีห่มผ้าองค์สมเด็จพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร (พระนอน) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ต่อด้วยพพิธีแห่ผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต (เจดีย์ใหญ่) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์https://www.youtube.com/watch?v=EFu0j4eQutkที่วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ถือฤกษ์ดีวันมงคลขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 วันที่ 21...
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88-3

คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี และพิธีบวงสรวงท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 ทิศ ณ วัดเขาแก้ว จ.ลำปาง

0 Comments
https://www.youtube.com/watch?v=CLPujk8vKDEเมื่อเวลา 09.39 น.วันที่ 18 พฤศจิการยน 2566 ที่วัดเขาแก้ว หมู่ 5 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ นำโดย นายสมศักดิ์ เขียวชอุ่ม ตัวแทนร่างทิพย์ และกายทิพย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ...
Continue Reading
Share
%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%88

ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

0 Comments
ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอบางพลี อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการวันนี้ (21 พ.ย. 66) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบาง ปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี...
Continue Reading
Share