%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-13

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ฟรี ในวันหยุดยาว

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ฟรี ในวันหยุดยาว "วันแม่แห่งชาติ 2565" ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2565 นี้
%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1%e0%b8%a8

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงโรงเรียนพิบูลประชาบาล เก็บสร้อยทองคำตกพื้น ส่งมอบตำรวจ สภ.บางปู

0 Comments

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงโรงเรียนพิบูลประชาบาล เก็บสร้อยทองคำตกพื้น ส่งมอบตำรวจ สภ.บางปู ฝากตามหาเจ้าของตัวจริง

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%96

อบต.บางโปรง ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

0 Comments

วันที่ 27 ก.ค. 65 นายเชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง มอบหมายให้ พันจ่าเอกกุลวุฒิ ปลื้มศรี ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ และนางสาวดวงพร ตั้งอุดมภพ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางโปรง

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2-8

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

0 Comments
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2-7

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ

0 Comments
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue Reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%9b-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1

สพป.สมุทรปราการ 1 จัดอบรมครูปฐมวัย เน้นให้เด็กปฏิบัติสู่นักวิทย์น้อย

0 Comments
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Continue Reading
Share
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันเปิดหีบสรีระสังขารอุทิศถวาย หลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ

0 Comments
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันเปิดหีบสรีระสังขารอุทิศถวาย หลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue Reading
Share
%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84

อบรมเข้มครู ใช้สื่อออนไลน์ พัฒนาการสอนในยุคเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่

0 Comments
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-7

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 150

0 Comments
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 150 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Continue Reading
Share