Browsing Tag:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านทันตกรรม

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พ.ค.63 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านทันตกรรม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานทันตกรรม ฝ่ายบริหารงานสาธรณสุข จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วย แกนนำสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...
Continue reading
Share