จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน “รวมพลคนอินทรีย์ วิถีปราจีน 2018”

0
529

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

ที่ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน “รวมพลคนอินทรีย์ วิถีปราจีน 2018” โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียริติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวสมพร มีศิล พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี กล่ารายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี มีบทบาทหน้าที่พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด อันได้แก่ ผู้ประกอบการโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชม โครงการประชารัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการค้าขาย การจำหน่าย กระตุ้นรายได้ภาคประชาชน อันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม จังหวัดปราจีนบุรีมีความโดนเด่นด้านอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอินทรีย์ เป็นจุดเริ่มต้นการนำสมุนไพรอินทรีย์มาแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย รวมถึงการผลิต เพื่อจำหน่ายในระดับประเทศ กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “รวมพลคนอินทรีย์ วิถีปราจีน 2018” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมพลคนอินทรีย์ ตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี ในโครงการ ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ชุดที่ 1 เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น ซึ่งงาน “รวมพลคนอินทรีย์ วิถีปราจีน 2018” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here