คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

0
444

ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 18 ถึง 24 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา14.00 น. ที่บริเวณชั้น 7 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต, นายนันทชัย นิ่มสิริวังโส, นายภูมินันท์ ขวัญเมือง,นายชาญศิลป์ ปานแก้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.), นายคเณศ กมลพันธ์ รวมทั้งนายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำหรับการดำเนินการรับสมัครในวันสุดท้าย มีผู้เดินทางมาสมัครสอบกันตั้งแต่เช้า โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 และ เขต 2 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการรับสมัคร ซึ่งการดำเนินการจัดสอบ ปี 2561 ได้เปิดสอบ 25 สาขาวิชาเอก 131 อัตรา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 8 อัตรา , การเงิน/บัญชี 1 อัตรา, สังคมศึกษา 15 อัตรา, วัดผลและประเมินผล 1 อัตรา, นาฎศิลป์ 3 อัตรา, เกษตร 4 อัตรา, บรรณารักษ์ 5 อัตรา, ปฐมวัย 10 อัตรา, บริหารธุรกิจ 1 อัตรา, ภาษาจีน 1 อัตรา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา, ภาษาไทย 24 อัตรา, พลศึกษา 9 อัตรา, ประถมศึกษา 5 อัตรา, ดนตรีสากล 3 อัตรา, ภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา, อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา, คหกรรม 1 อัตรา, คณิตศาสตร์ 24 อัตรา , เคมี 1 อัตรา, ฟิสิกส์ 1 อัตรา, ทัศนศิลป์ 1 อัตรา, ชีววิทยา 1 อัตรา, ดนตรีไทย 6 อัตรา, และภาษาญี่ปุ่น 3 อัตรา รวมอัตราว่าง 131 อัตรา กลุ่มที่สมัครสูงสุดคือวิชาเอกสังคมศึกษา มีอัตราว่างเพียง 15 อัตรา แต่มีผู้สมัครถึง 888 คน ซึ่งจะมีการขึ้นบัญชีผู้สำรองไว้เป็นเวลา 2 ปี
สำหรับการเปิดรับสมัครในวันแรกมีผู้มาสมัครสอบ 590 คน , วันที่สอง จำนวน 460 คน , วันที่สาม จำนวน 493 คน, วันที่สี่ จำนวน 1,063 คน, วันที่ห้า จำนวน 782 คน, วันที่หก จำนวน 350 คน และวันสุดท้าย จำนวน 288 คน รวมทั้ง 7 วันของการเปิดรับสมัครสอบ มีผู้มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 4,026 คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here