Browsing Author: Admin

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3
สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ รวมกับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และมูลนิธิเทิดทูลธงชาติไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
Continue reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%94
สังคมท้องถิ่น

ครอบครัวไชยกอง ถือฤกษ์ดี 28 กันยายน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ก.ย.63 ครอบครัวไชยกอง นำโดย นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส ถือฤกษ์ดีวันจันทร์ที่ 28 กันยายน
Continue reading
Share
%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3
สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมือง สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอเมือง สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดบางด้วน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”
Continue reading
Share
%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9
สังคมท้องถิ่น

รางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน 2563 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
Continue reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-14-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8
สังคมท้องถิ่น

ครบรอบ 14 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มุ่งมั่น พัฒนา พร้อมยืนหยัดฝ่าวิกฤต COVID-19

ครบรอบ 14 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มุ่งมั่น พัฒนา พร้อมยืนหยัดฝ่าวิกฤต COVID-19ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ครบรอบการดำเนินงาน 14 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2563
Continue reading
Share
%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c
สังคมท้องถิ่น

ชมรมชาวสมุทรปราการ และผู้ประกอบการ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ว่าเมืองปากน้ำ

ชมรมชาวสมุทรปราการ และผู้ประกอบการ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ว่าเมืองปากน้ำ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
Continue reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1
ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน จำนวน 30 ทุน ณ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
Continue reading
Share
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81
สังคมท้องถิ่น

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง และชุดประดาน้ำ ให้แก่สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ
Continue reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-2
สังคมท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำเภอ และผู้แทน ทั้ง 6 อำเภอ
Continue reading
Share