Browsing Author: Admin

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7
สังคมท้องถิ่น

อบจ.เมืองปากน้ำ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “หลักสูตร อาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี”ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81
สังคมท้องถิ่น

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมกีฬา

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาส่วนราชการจังหวัด
Continue reading
Share
%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4
ทันข่าว

ชาวบ้านเทใจเลือกตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านปัญฐิญาแพรกษาแทนชุดเดิม

เมื่อช่วงสายวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่สโมสรหมู่บ้านปัญฐิญา ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน แทนชุดเดิมที่หมด
Continue reading
Share
%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จัดมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จัดมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง”
Continue reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8
สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนา

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b0-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94
ท้องถิ่น

อบต.ราชาเทวะ จัดโครงการดับเพลิงน้อยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับเด็กนักเรียน

อบต.ราชาเทวะ จัดโครงการดับเพลิงน้อยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2563
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
ท้องถิ่น

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9f-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82
ทันข่าว

สายไฟ สายสื่อสาร ห้อยระโยงรยางค์ลงมา เสียงอันตราย กับเด็กนักเรียน

สายไฟ สายสื่อสาร ห้อยระโยงรยางค์ลงมา เสียงอันตราย กับเด็กนักเรียน ซอยแฟรเท็กซ์ เทพารักษ์ กม.9
Continue reading
Share
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%97
ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด

การดำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
Continue reading
Share