Browsing Author: Admin

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-2
สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ วันวานที่พากเพียรเกษียณที่ภาคภูมิ
Continue reading
Share
%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1
สังคมท้องถิ่น

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดพิธีบวงสรวงสักการะ

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดพิธีบวงสรวงสักการะเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชการที่ 5
Continue reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81
สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ก.ย.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563
Continue reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88
ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5
ศาสนาและการศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ
Continue reading
Share
%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94
สังคมท้องถิ่น

ฟ้าใสเอฟซี อาคาเดมี่ จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ฟ้าใสคัพเพื่อน้อง # 2

ฟ้าใสเอฟซี อาคาเดมี่ จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ฟ้าใสคัพเพื่อน้อง # 2 นำรายได้ซื้ออุปกรณ์ให้น้องๆ ต่างจังหวัด
Continue reading
Share
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad-2
สังคมท้องถิ่น

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดี

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
Continue reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ad-3
สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ณ สถานตากอากาศบางปู
Continue reading
Share
%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9
สังคมท้องถิ่น

พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชา กว่า 1,000 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาล ภจุมบิณฑ์

พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชา กว่า 1,000 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาล ภจุมบิณฑ์ หรือ วันสารทเดือนสิบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
Continue reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ad-2
สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เฉลิมพระเกียรติ สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
Continue reading
Share