Browsing Author: Admin

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1
ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน จำนวน 30 ทุน ณ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
Continue reading
Share
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81
สังคมท้องถิ่น

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง และชุดประดาน้ำ ให้แก่สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ
Continue reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-2
สังคมท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำเภอ และผู้แทน ทั้ง 6 อำเภอ
Continue reading
Share
%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2
สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563
Continue reading
Share
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-2
สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ วันวานที่พากเพียรเกษียณที่ภาคภูมิ
Continue reading
Share
%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1
สังคมท้องถิ่น

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดพิธีบวงสรวงสักการะ

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดพิธีบวงสรวงสักการะเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชการที่ 5
Continue reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81
สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ก.ย.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563
Continue reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88
ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5
ศาสนาและการศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ
Continue reading
Share