Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ชู “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต”

วันนี้ (15 ก.พ. 63) เวลา 08.00 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมทางการจัดการศึกษาภาคกลางร่วมจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE...
Continue reading
Share
1789