Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันราชประชาสมาสัย เชิญชวน “เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน”

สถาบันราชประชาสมาสัย เชิญชวน “เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน” เนื่องในวันราชประชาสมาสัย ย้ำ “ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู ประกาศเรื่องการต่อบัตรประจำตัวของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

เนื่องด้วยสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มูลนิธิร่วมกตัญญู จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อบัตรประจำตัวของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ มูลนิธิร่วมกตัญญู จึงขอประกาศรับรองอาสาสมัครฯ ตามข้อความ ดังนี้
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครนักเรียน และการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศการรับสมัครนักเรียน และการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อ บริเวณคอสะพานตะกาดถนนฝั่งซ้ายทางเข้าถนนแพรกษา

วันที่ 17 ธ.ค.64 เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อด้วยการลาดยางบริเวณ คอสะพานตะกาดถนนฝั่งซ้ายทางเข้าถนนแพรกษา เพื่อทำการก่อสร้างและปรับปรุงทำบ่อประตูระบายน้ำ PS1 และ PS2
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู ประกาศให้ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เทศบาลตำบลบางปู

เทศบาลตำบลบางปู ประกาศให้ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประสงค์ขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เทศบาลตำบลบางปู ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ฟรี ในช่วงวันหยุดยาว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ฟรี ในช่วงวันหยุดยาว วันพ่อแห่งชาติระหว่างวันที่ 3 – 7 ธ.ค.64 และวันรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธ.ค. 64
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการเปิดบริการของศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองสมุทรปราการ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู จึงขอแจ้งการเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 14.00 น
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทสภ. ได้รับใบรับรอง THAI STOP COVID PLUS จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทสภ. ได้รับใบรับรอง THAI STOP COVID PLUS จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรักษามาตรฐานให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด จัดงานมหกรรมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด จัดงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

AOT ขอความร่วมมืองดการปล่อยโคมลอยในเขตรอบสนามบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2564

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย โคมควัน ดอกไม้ไฟ แสงเลเซอร์ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในเขตโดยรอบสนามบินทั้ง 6 แห่งช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน ผู้โดยสาร และประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2564 คือ ระหว่างวันที่ 19 –...
Continue reading
Share
12312