Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยสู่ผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ”

สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยสู่ผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ” ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิสมัตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 7 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 7 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2565 ช่วงการประชุม APEC 2022 Thailand
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัครงานเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดแรงงานณ ทสภ.” ครั้งที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัครงานเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดแรงงานณ ทสภ.” ครั้งที่ 8 (Suvarnabhumi Airport Job Fair 2022) ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

อสม.ชวนเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

เครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลตำบลบางเมือง ชวนเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้เครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลิดเพลิน เดินสบาย ทำบุญได้ ถ่ายรูปดี ขอเชิญเที่ยวงาน “ลอยกระทง” ณ วัดบัวโรย

ขอเชิญเที่ยวงาน “ลอยกระทง” ณ วัดบัวโรย (อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ) ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยภายในงานพบกับความเพลินเพลินมากมาย อาทิเช่น ประกวดกระทงเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดยาววันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2565 ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C
Continue reading
Share
1192021222338