Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวปากน้ำร่วมกันกิน “ปลากะพง” จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วนงานต่างๆ ที่เป็นภาคเครือข่าย ร่วมกันแก้ไขปัญหารวบรวมพันธ์ปลา แปลรูปปลากะพงให้อยู่ในรูปที่พร้อมบริโภค และพร้อมที่จะส่งจำหน่าย โดยในวันที่ 22-23 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จะมีกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายปลากะพง ณ ลานจอดรถสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงน้ำลึก...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีเดย์ 9 สิงหา ฉีดวัคซีนสมุทรปราการ พร้อมกัน 5 จุด

วันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. นส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ แถลงข่าวกำหนดการเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรกจำนวน 99,000 สิทธิ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดสถานที่รับวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัด 5 จุด
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.สมุทรปราการ ขอยุติการเปิดรับจองลงทะเบียนวัคซีน ”ชิโนฟาร์ม” แบบ Walk in ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

อบจ.สมุทรปราการ ขอยุติการเปิดรับจองลงทะเบียนวัคซีน ”ชิโนฟาร์ม” แบบ Walk in ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัย ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงการณ์เปิดลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์ม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.ค.64 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ร่วมแถลงการณ์เปิดลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์ม
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลบางพลี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.64 จะจัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 ตามชนิดวัคซีนที่ได้จัดสรร

โรงพยาบาลบางพลี ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลี อ.บางพลี สมุทรปราการ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.64 จะจัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 ตามชนิดวัคซีนที่ได้จัดสรร ดังนี้
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกวิกฤตมีโอกาส ชาวสมุทรปราการได้ เฮ! อบจ.สมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากที่สุด อันดับหนึ่ง ของ 69 อปท.

ข่าวดี ชาวสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่นได้มากสุด 'สำหรับ จำนวนประชากรที่จะได้รับวัคซีน 99,000 คน'
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.สมุทรปราการ เป็น 1 ใน 69 หน่วยงานท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ ชิโนฟาร์ม ” ล๊อตแรก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู เชิญชวนประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ร่วมลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีน

เทศบาลตำบลบางปู เชิญชวนประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ร่วมลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ป้องกันโควิด-19
Continue reading
Share
1262728293038