Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การใช้ถังเคมี

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกต้อง
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเน้นย้ำมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเน้นย้ำมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และขอความร่วมมือผู้โดยสารโหลด AOT AIRPORTS Application พร้อมกรอกข้อมูลก่อนมาใช้บริการ
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามประกาศของ กพท.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามประกาศของ กพท. โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัยยืนยัน 6 ด้านโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการวิเคราะห์และประเมินความยั่งยืนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ SEP และ SDGs จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พัฒนาบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1,677 โครงการ
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา จัดพิธีบวงสรวงทำบุญหน้าปราสาทสัจธรรม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักท่อง

( 1 ก.ค. 2563 ) พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา จัดพิธีบวงสรวงทำบุญหน้าปราสาทสัจธรรม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม พร้อมทั้งวางมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวยุค New Normal
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว เมืองโบราณ สมุทรปราการ เที่ยวไทยได้ ในที่เดียว เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเสาร์แรก 20 มิถุนายน

เปิดแล้ว เมืองโบราณ สมุทรปราการ เที่ยวไทยได้ ในที่เดียว เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเสาร์แรก 20 มิถุนายน นี้ ตั้งแต่ 09.00-19.00 น. ภายใต้มาตรการ นิว นอร์มอล
Continue reading
Share