Browsing Category:ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร ลงพื้นที่แจกจ่ายและสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรบำบัดน้ำเสีย

จังหวัดสมุทรปราการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ลงพื้นที่แจกจ่ายและสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ของเกษตรกรขุมชนบ้านนาแม่ขาว และชุมชนคาร์สัน
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

กลุ่มรักษ์ หมู่.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ จัดงานประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ริมคลองถนนสุขุมวิท ชุมชนการเคหะสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ กลุ่มรักษ์ ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

Zero Waste ‘ปลอดขยะ’ เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการลดขยะคัดแยกขยะ

Zero Waste 'ปลอดขยะ' ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวศิริกันกมล ปิติรุจิภัคพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสาธารณะ

เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบางปูเทศบาลตำบลบางปู นำโดย นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู มอบหมายให้ นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้านการเคหะสมุทรปราการ เพื่อรองรับการระบายน้ำป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู แจ้งความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนซอยหวังวิบูลย์กิจ

นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู มอบหมายให้ นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณซอยหวังวิบูลย์กิจ
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ กำหนดจุดรับลงทะเบียนเคลื่อนที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ กำหนดจุดรับลงทะเบียนเคลื่อนที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ชุมชนเจริญสุข ม.9 ต.บางปูใหม่
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

สภา อบจ.สมุทรปราการ ผ่านงบทุนสำรองสะสม “จัดหาถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม”

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.ได้เรียกสมาชิกเปิดประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลบางปู ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา แพงแสงไพศาล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลบางปู
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลนครสมุทรปราการเปิดมติการคัดแยกขยะเชิงรุก นำระบบRDF มาใช้เดินเครื่องเต็มรูปแแบบ

จากปัญหาขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครฯ จำนวนเกือบ 100 ตัน เทศบาลนครสมุทรปราการ จึงจัดตั้งศูนย์การกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ (Refuse Derfived Fuel ) หรือ RDF บริเวณถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน
Continue reading
Share
1272829303149