Browsing Category:สังคมท้องถิ่น

สังคมท้องถิ่น

ชาวสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ พร้อมเข้าร่วมและแสดงความเห็นเวทีรับฟังความคิดเห็น

ชาวสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ พร้อมเข้าร่วมและแสดงความเห็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ร่วมพัฒนาไฟฟ้าของเขต
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง แห่งเดอะ เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัวบริษัท ผู้นำด้านการซื้อขาย

ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง แห่งเดอะ เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัวบริษัท ผู้นำด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อย่างยิ่งใหญ่ โดยตั้งเป้าขึ้นสู่ยอดธุรกิจ 5,000 ล้านบาท
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ตู่ นันทิดา ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

ตู่ นันทิดา ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรมโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่า

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรมโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2563 ณ สถานตากอากาศบางปู
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ก.ย.63 ที่ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 เวลา 11.10 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตร

บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “การขึ้นทะเบียน รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปี 2563”
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความตระหนักรู้เท่าทันถึงพิษภัย
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Continue reading
Share