%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การใช้ถังเคมี

0 Comments
เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกต้อง
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-3

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ

0 Comments

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3

ไฟไหม้ฟาร์มไก่ชนที่เพราะเตรียมแข่งในสนามตายเกือบร้อยตัว

0 Comments

เวลา 15.20 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ (กู้ภัยปราการ) ได้รับแจ้งจากสายด่วน เกิดเหตุเพลิงไหม้ฟาร์มไก่ชน ตั้งอยู่ในชุมชนพร้อมมิตร หมู่ 1 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นเหตุให้ไก่ชนกว่า 80 ตัว ที่เพราะไว้สำหรับแข่งขันในสนามตีไก่...

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80

พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดทรงธรรม ครบ 125 ปี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนวัดทรงธรรม

0 Comments
พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดทรงธรรม ครบ 125 ปี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนวัดทรงธรรม มอบโล่ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563
Continue Reading
Share
%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81

อบจ.เดินหน้า พัฒนาการศึกษา

0 Comments
เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 9 ก.ค.2563 นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาโครงการที่หน่วยงานทางการศึกษา
Continue Reading
Share
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

0 Comments
เมื่อเวลา 16.16 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ลานมลฑลพิธีด้านหน้าพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 โดยมีประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่

0 Comments
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 โดยมีประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่ พร้อมใจสืบสานพุทธศาสนา-ประเพณีอันดีงาม
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80

คณะกรรมการโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง จัดพิธีเปิดพระรัศมี (ไคกวง) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ซาเนียะ ฉื่อ ปุย)

0 Comments
เมื่อเวลา 10.39 น.วันที่ 27 มิ.ย.63 ที่โรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สำโรง ซอยแสงชัย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ คณะกรรมการโรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง จัดพิธีเปิดพระรัศมี (ไคกวง) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ซาเนียะ ฉื่อ...
Continue Reading
Share
%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวเพื่อป้องกันและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน

0 Comments
กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวเพื่อป้องกันและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางเมืองใหม่
Continue Reading
Share