%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ad

มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
มูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ณ สถานตากอากาศบางปู
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง และชุดประดาน้ำ ให้แก่สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

เจ้าน้ำหวาน สุนัขเพศผู้หัวติดประตูรั้ว หลังเห็นสุนัขสาววิ่งหนีฝูงสุนัขเพศผู้มาอยู่บริเวณหน้าบ้าน

0 Comments

เจ้าน้ำหวาน สุนัขเพศผู้หัวติดประตูรั้ว หลังเห็นสุนัขสาววิ่งหนีฝูงสุนัขเพศผู้มาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หมายมุดรั้วไปหาหัว

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9

0 Comments
คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาล ปีที่ 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue Reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม

0 Comments
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-6

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 Comments
เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563
Continue Reading
Share
%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab

“นฤมล” ลุยพื้นที่อุตสาหกรรมบางพลี ติวเข้มเด็กอาชีวะ ป้อนยานยนต์

0 Comments
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1

วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม

0 Comments
วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่9-22 กันยายน 2563
Continue Reading
Share
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก พญาครุฑ รุ่น จ.และพิธีเบิกเนตรูปเหมือน

0 Comments
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก พญาครุฑ รุ่น จ.และพิธีเบิกเนตรูปเหมือนอดีต เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue Reading
Share