Browsing Category:ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแพรกษาใหม่ และเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รวมพลังแสดงจุดยืน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแพรกษาใหม่ และเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ ร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ ร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันชาติ

วันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

กกต.เคาะ 20 ธ.ค. 63 เป็นวันเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภา อบจ.ทั่วประเทศ

มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ เตรียมส่ง ‘ตู่ นันทิดา’ ลงสมัคร ชิงนายก อบจ.สมุทรปราการ

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์' เตรียมส่ง 'ตู่ นันทิดา' ลงสมัคร ชิงนายก อบจ.สมุทรปราการ ในนามของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เจ้าน้ำหวาน สุนัขเพศผู้หัวติดประตูรั้ว หลังเห็นสุนัขสาววิ่งหนีฝูงสุนัขเพศผู้มาอยู่บริเวณหน้าบ้าน

เจ้าน้ำหวาน สุนัขเพศผู้หัวติดประตูรั้ว หลังเห็นสุนัขสาววิ่งหนีฝูงสุนัขเพศผู้มาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หมายมุดรั้วไปหาหัว
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2563
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางปู
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

อบต.ราชาเทวะ จัดโครงการดับเพลิงน้อยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับเด็กนักเรียน

อบต.ราชาเทวะ จัดโครงการดับเพลิงน้อยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2563
Continue reading
Share
ท้องถิ่น

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น
Continue reading
Share
12346