Browsing Category:ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 29 ม.ค.64 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 29 ม.ค.64 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่

วันนี้ (12 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบเงินค่าสินไหมทดแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้ทายาทผู้เสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตลาดปากน้ำสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (28 ธ.ค.63 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังงหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

จังงหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ และปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกัน การลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

พ่อเมืองปากน้ำ ตรวจจุดตรวจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด

พ่อเมืองปากน้ำ ตรวจจุดตรวจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดเวลา 15.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระสมุทรเจดีย์
Continue reading
Share