Browsing Category:ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนโรค Active Case finding (ACF) พื้นที่โครงการเจริญสินธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนโรค Active Case finding (ACF) พื้นที่โครงการเจริญสินธานี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 19/2564

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 19/2564
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 26
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 20
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ครั้งแรก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 พ.ค.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ครั้งแรก
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9/2564
Continue reading
Share