Browsing Category:ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9/2564
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรก
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 29 ม.ค.64 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 29 ม.ค.64 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่

วันนี้ (12 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
Continue reading
Share