%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83

สายการบินพร้อมด้วยผู้ให้บริการภาคพื้น และอากาศยาน พร้อมให้บริการผู้โดยสารมากขึ้น

0 Comments
สายการบินพร้อมด้วยผู้ให้บริการภาคพื้น และอากาศยาน พร้อมให้บริการผู้โดยสารมากขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบ
%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%a5

กองทัพเรือ จัดงานวันรำลึกรศ.๑๑๒…..

0 Comments

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ ๑๒๙ ปี

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b6%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3

นายก “ตู่” ระดมกึ๋นผู้นำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภาพรวมจังหวัด ปี 66-70

0 Comments

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3-3

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษ

0 Comments
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร
Continue Reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81

สิ้นแล้ว “หลวงปู่จงวัดแหลมฟ้าฝ่า” ท่านละสังขารอย่างสงบ

0 Comments
สิ้นแล้ว “หลวงปู่จงวัดแหลมฟ้าฝ่า” ท่านละสังขารอย่างสงบ เทพเจ้าปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน

0 Comments
คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน อุทิศถวายหลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2-6

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ มอบตราตั้งไวยาวัจกร และตราตั้งกรรมการวัดพุทธภาวนาราม

0 Comments
ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งไวยาวัจกร
Continue Reading
Share
%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%81

กกต.อบรม.จนท. ระดับชำนาญการพิเศษ

0 Comments
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ โดยมีวิทยากรได้แก่ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Continue Reading
Share