เทศบาลตำบลบางปู

0
247

จัดการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนพุทธรักษา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 หน้าห้องนายกเทศบาลตำบลบางปู ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มีการจัดประชุมติดตามแก้ไขปัญหาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ถนนแพรกษา โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา, ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ, ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนพุทธรักษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างและอุปสรรคปัญหาต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้าง โดยในการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและอุปสรรคปัญหาหน้างาน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา ผู้รับจ้างการก่อสร้าง ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการก่อสร้าง, ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการของการไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ, สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ได้แจ้งปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่โครงการ
นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้กล่าวว่า สำหรับการประชุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนแพรกษาในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 5 ของการประชุม เพื่อเป็นการติดตาม ความคืบหน้ารวมทั้ง การนำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนพุทธรักษา โดยความคืบหน้าในการก่อสร้าง ทางหน่วยงานของการไฟฟ้า ซึ่งในขณะนี้ กำลังทำท่อลอดร้อยสายในบริเวณการก่อสร้าง และเรื่องของการปรับปรุงฝาบ่อ โดยผลสรุปในวันนี้ก็คือว่าตามแผนที่วางไว้ จะดำเนินการให้เสร็จภายใน 90 วัน ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน โดยจะเร่งดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรทางฝั่งขาเข้าไปวัดแพรกษา ภายในธันวาคม 2561 ตามแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินงาน นายกเทศมนตรีตำบลบางปูได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในการใช้รถใช้ถนนระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประจำอยู่ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆได้มาแจ้ง และประสานงานในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here