0
676

Fix it center ศูนย์เรียนรู้ประสบการณ์ตรง และบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานในพิธีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) แบบถาวร ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมีนาย พิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการกล่าวรายงานว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรแห่งนี้สร้างขึ้นพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด อาทิรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่จำเป็นต่อการใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใ้ช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จึงได้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น ซึ่งประชาชนทุกชุมชนสามารถที่จะนำเครื่องยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ วิทยุโทรทัศน์ ไปส่งซ่อมได้ที่ศูนย์ดังกล่าวซึ่งจะเสียเพียงค่าอะไหล่ที่ชำรุด โดยจะมีอาจารย์ประจำแผนกโดยตรงพร้อมนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ในการฝึกงานเรียนรู้ประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งชุมชนและนักศึกษาเอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการส่งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆสามารถไปติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here