โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรม

0
415

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถนนจักกะพาก อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางอำพันธุ์ พรมีศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะพยาบาลจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลบางบ่อ และ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติ สืบเนื่องจากในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล ส่งเสริมพระราชหฤทัยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกร สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา
สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีพิธีอาเศียรวาท เปิดกรวย วางพานพุ่ม การร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ยังมีบูธการตรวจสุขภาพ เพื่อวัดความดัน ระดับน้ำตาลในเลือด บูธให้ความรู้ต่างๆ จากกลุ่มงานสุขศึกษา ทันตกรรม แพทย์แผนไทย และงานโภชนากร อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here