โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดการแข่งขันกีฬาสี “บัวสวรรค์เกม”

0
310

ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียนประภามนตรี 2 ซอยหมู่บ้านพนาสนธ์เปาโล ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนประภามนตรี 2 นำโดย ดร.เจต และ ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือประภามนตรี จัดการแข่งขันกีฬาสี “บัวสวรรค์เกม” ระดับชั้นอนุบาล ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางอุทัยวรรณ ประภามนตรีพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประภามนตรี 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และคุณครูลัดดาวัลย์ จิตรนอก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบัวสวรรค์เกม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาสี “บัวสวรรค์เกม” ระดับชั้นอนุบาล ครั้งที่ 17 นี้ประกอบด้วยการประกวดขบวนพาเหรด การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ การแข่งขันกรีฑา และการแข่งขันเกมเบ็ดเตล็ด ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ทั้ง 3 สี ได้แก่สีเหลือง สีเขียว และสีแดง
สำหรับการแข่งขันกีฬาสี “บัวสวรรค์เกม” ทางโรงเรียนประภามนตรี 2 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันและสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ให้แก่นักเรียน ตลอดจนปลูกฝังให้รักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา นำความรู้ และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทุกๆ ด้าน
โดยบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “บัวสวรรค์เกม” ระดับชั้นอนุบาล ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มีขบวนพาเหรดในแต่ละสีของนักเรียน ประกอบด้วยสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ร่วมเดินขบวนสร้างสีสัน และความสนุกสนาน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here