คอลเลคชั่นใหม่หรู ครูเอกชน เท่ สไตล์ ทันสมัย.

0
1908

คอลเลคชั่นแบบใหม่ครู หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ปรับเปลี่ยนให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนใช้เครื่องแบบที่เหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย แนวทางเดียวกัน ทั่งเป็นการยกย่องเชิดชูวิชาชีพครูอีกด้วย.

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบตั้งแต่ผู้อำนวยการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้มีการแต่งกายกำหนดให้เหมือนกันตามโอกาสที่เหมาะสม เครื่องแบบมี 2 ชนิดคือ เครื่องแบบปฏิบัติการ เป็นเครื่องแต่งกายที่กำหนดไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมพิธีกับหน่วยงานราชการ ผู้ที่สวมใส่ตั้งแต่ผู้อำนวยการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครื่องแบบพิธีการ การแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ ให้แต่งกายตามหมายกำหนดการของสำนักราชวัง
หรือตามกำหนดการของวิธีที่ส่วนราชการกำหนด โดยผู้ใช้สวมใส่ในพิธีการนี้คือ ผู้อำนวยการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งกายในวันปฏิบัติงานปกติ การแต่งกายของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวันปฏิบัติงานนอกกำหนดดังกล่าว โดยให้แต่งกายโดยสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะหรือเป็นไปในลักษณะที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ นับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างการการศึกษาสังกัด ภาคเอกชน ทำให้ดูดีน่ามองมากยิ่งขึ้นเป็นแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ดูสวยงาม เท่ ตามสไตล์ มีลักษณะของขีด ที่แตกต่างกัน สีที่ใช้สวมก็แตกต่างกัน นับเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ของบรรดาครูอาจารย์ที่สังกัดภาคเอกชน ทำให้มองดูสง่างาม และเป็นการให้เกียรติคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเยาวชนไทย

นายชัชรินทร์ โยธาทิพย์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการแและผู้อำนวยการโรงเรียนป้วยฮั้ว กล่าวว่า หลังจากกระทรวงศึกาาธิการได้ ประกาศในราชกิจจนุเบกษา ให้มีการใช้เครื่องแบบ ครู เอกชน ทางสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือให้บรรดาผู้บริหารครูอาจารย์สังกัดโรงเรียนต่างๆ ได้แต่งกายตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ทุกโรงเรียนก็ยินดี ให้การสนับสนุน คุณครูเองต่างก็ยินดี เพราะมองแล้ว ดู เท่ สไตล์ สวยงาม แถมเป็นระเบียบเรียบร้อย และที่สำคัญ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

โดยทั้งนี้สามารถดูได้จากชุดที่คุณครูที่สวมใส่ ตั้งแต่ผู้อำนวยการก็มี ขีด ตามกำหนดลดหลั่นลงมาเหมือนกับเช่นชุดข้าราชการปกติธรรมดาทั่วไป และทางจังหวัดสมุทรปราการโดยสมาคมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดให้มีการสวมใส่ชุดดังกล่าวนับเป็นจังหวัดแรกของประเทศเลยที่เดียว.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here