พุทธสมาคม จ.สมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

0
292

พุทธสมาคม จ.สมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการคัดเลือกนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เนื่องจากครบวาระ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่สำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีนายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
โดยในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่การคัดเลือกนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

เนื่องจากครบวาระ ซึ่งในที่ประชุม ได้มีการเสนอชื่อนายพลากร เทศนำ เป็นนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ อีกหนึ่งวาระ โดยไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเสนอชื่อท่านอื่น ซึ่งมติที่ประชุม มีการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ว่าให้นายพลากร เทศนำ ดำรงตำแหน่งนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ต่ออีกหนึ่งวาระ และหลังจากนี้นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จะพิจารณาคัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการเพื่อร่วมบริหารพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป โดยนายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณที่ปรึกษา และสมาชิกของพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความไว้วางใจให้ตนได้ดำรงตำแหน่งนายกพุทธสมาคมฯ ต่ออีกหนึ่งสมัย ซึ่งหลังจากนี้จะร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ให้พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการมีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here