ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

0
184

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 4 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ รวมทั้ง ประชาชน ที่ทราบข่าวการรับบริจาคเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรับบริจาคโลหิตดังกล่าว สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เสียโลหิตทั้งจากการเกิดอุบัติเหตุ การคลอดบุตร การถูกทำร้ายร่างกาย ตลอดจนโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการใช้โลหิตทั้งสิ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย มาให้การดูแลและอำนวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิต

สำหรับ โลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ จะนำไปจัดเก็บยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่อยากบริจาคโลหิต ต้องมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 17-60 ปี การบริจาคครั้งแรกไม่ควรอายุเกิน 55 ปี เนื่องจากร่างกายจะปรับตัวยากทำให้เป็นลมได้ คนที่เคยผ่านการบริจาคโลหิตมาแล้วต้องครบ 3 เดือนถึงบริจาคได้ ส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริจาคโลหิต พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนบริจาคโลหิต 2 ชั่วโมง และต้องเป็นอาหารที่ไม่มีไขมันสูง เช่น แกงกะทิ ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนบริจาคโลหิต 1 วัน และใน 7 วันก่อนบริจาคโลหิต ต้องไม่ได้รับประทานยาและฉีดยาใดๆ งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here