ชาวสมุทรปราการร่วมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม” รวมพลคนรักกีฬา” มินิมาราธอน 2562

0
251

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (เคหะเมืองใหม่บางพลี) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกวุฒิสภา คณะหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ อายุตั้งแต่ 5 -78 ปี กว่า 3,000 คน สวมเสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรม

นางสาวสุภาพันธ์ มณีศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า จังหวัดสมุทรปราการ โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรม “รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย พื้นที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (เคหะเมืองใหม่บางพลี) และพื้นที่ของชุมชน 201-204 ชุมชน 40 ตารางวาสายบี/ 40 ตารางวา ริมคลอง,ชุมชน 50 ตารางวา สายบี/ 50 ตารางวาริมคลอง ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศกว่า 3,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดย 300 คนแรก (ชาย 150 คน หญิง 150 คน) ที่เข้าเส้นชัยจะได้เหรียญเป็นที่ระลึกเมื่อวิ่งเสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรีแก่ผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here