กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยว 1 เมือง2 พระ

0
100

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยว 1 เมือง2 พระ ณ สมุทรปราการ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2562 ระหว่างวันที่22-23 มิถุนายน 2562

ที่บริเวณลานจอดรถ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยขบวนรถ กิจกรรม แรลลี่ท่องเที่ยว 1 เมือง 2 พระ ณ สมุทรปราการ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2562 ระหว่างวันที่22-23 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อเนื่อง และนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว เข้าร่วมโครงการจำนวน60คน ซึ่งท่องเที่ยวทั้งหมด7จุด อาทิ สถานตากอากาศบางปู //อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย (หิชมเมือง)//พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ //ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง //องค์พระสมุทรเจดีย์ //ตลาดโบราณบ้านสาขลา และบ้านขุนสมุทรจีน พร้อมกับร่วมกิจกรรมCSR เก็บขยะทะเลที่บ้านขุนสมุทรจีน

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดและของประเทศต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here