โรงเรียนทรงวิทยาจัดกิจกรรมธารน้ำใจ สู่ชุมชน

0
226

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนทรงวิทยา อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม มอบสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัยดำรงชีพให้แก่ชาวชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ ลาซาล จ่าโสดสรรพาวุธ ลิขิต วินมอเตอร์ไซต์ เซนต์โย-ตึกร้าง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีอาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทรงวิทยา เป็นประธานมอบสิ่งของพร้อมด้วยอาจารย์ทรงสุดา มหธราดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สิริสุมาลย์ ลายถมยา และครูในโรงเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนทรงวิทยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here