ความเคลื่อนไหว
กอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ  พัฒนาเครือข่าย ติดตาม การทำประมงผิดกฎหมาย

กอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาเครือข่าย ติดตาม การทำประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครสมุทรปราการ พันเอกประเทือง แก้วทุย รอง ผอ . กอ.รมน.จว.ส.ป. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการ
ทำประมงผิดกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อให้มวลชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทราบสถานการณ์การทำประมง โดยมี ผู้ประกอบการ การทำประมง สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร ป้องกันภัย ในจังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้รับทร่าบถึงการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หากไม่ปฎิบัติตามจะเกิดการสูญเสียทำให้มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อประชาชนในพื้นที่ จนมีผลกับผู้ประกอบการ. เป็นการทำลายทรัพยากร ทางทะเลเป็นเหตุให้ เกิดวิกฤต ทางอาหารได้ .

ขณะเดียวกัน พ.อ.ถนอม สบายพร ผู้ช่วย ผอ.ศปป3 กอ.รมน. พร้อม คณะทำงานได้เข้าดู พร้อมให้โอวาท กำลังใจแก่ผู้เข้า ร่วมในกืจกรรมครั่งนี้ด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =