ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง


194600 194601 194603 194604 194605

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หัวหน้าสถานีต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพียง
โดยบรรยากาศได้มีการถ่ายทอดเสนอวีดีทัศน์เรื่อง “ก้าวต่อก้าวเพื่ออนาคตไทย” ซึ่งเป็นสัญญาณภาพสดจากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของชาติพร้อมกันทุกจังหวัดในครั้งนี้ ณ.ห้องประชุมชั้น 3 ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

21 − = 11