ความเคลื่อนไหว
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

วันที่ 17 ม.ค.61 นายภราดร เอกชน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์จังหวัดฯ เป็นตัวแทนนายปรัชญา ดิลกสัตยา สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2561 แก่นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ สำนักงานสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 5 =