ความเคลื่อนไหว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ


180321DSC_1651
DSC_1673(1)DSC_1663(1)DSC_1658DSC_1653
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยชาวสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมใจร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ
พระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมด้วยคณะชาวสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมวางพานพุ่ม และนายวิโรจน์ เวทยาวงศ์ ผู้จัดการบริษัท สหมิตร จำกัด บริษัท ในเครือ สาคร เคเบิล ในฐานะหนึ่งในชาวสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธี
สำหรับกิจกรรมในวันสหกรณ์แห่งชาติ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชาวสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นวันชาวสหกรณ์ เพื่อให้ชาวสหกรณ์ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2459 เป็นแห่งแรก และทรงส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศไทยในกิจการสหกรณ์ต่างๆ ถึงจนปัจจุบัน
โดยการจัดกิจกรรมในวันสหกรณ์แห่งชาติ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นผู้นำชาวสหกรณ์ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ รับฟังสารของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 จากนั้นได้นำชาวสหกรณ์ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับสารจากนายกรัฐมนตรีที่มอบในวันสหกรณ์ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า รัฐบาลคาดหวังว่าการปฏิรูประบบการออมของประเทศให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนรากหญ้า ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมวลสมาชิกสหกรณ์เป็นสำคัญ.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

85 − = 77