ความเคลื่อนไหว
เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้มีผู้บริหาร กลุ่มข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนครูและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมในพิธี

เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้มีผู้บริหาร กลุ่มข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนครูและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมในพิธี


IMG_6018 IMG_6026 IMG_6028 IMG_6033 IMG_6035 IMG_6038 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0019 DSC_0023

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ที่วัดอโศการาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 โดยภายในพิธีมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดอโศการาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนครูและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมในพิธี โดยโครงการถวายเทียนจำนำพรรษานั้น ทางเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สืบสานกิจกรรมของพุทธศาสนิกชน
สำหรับการถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ ได้นำไปใช้ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือนซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน ที่กำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษา ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา เป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่ได้กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่พุทธกาล เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยปัจจุบันนี้นอกจากการถวายเทียนจำนำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแล้ว สิ่งของที่พุทธศาสนิกชนนิยมนำไปถวายแด่ภิกษุสงฆ์ตามวัด คือ การถวายหลอดไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันเพราะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้เปลี่ยนทดแทนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

70 + = 76