ความเคลื่อนไหว
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 ที่หอประชุมชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 โดยมี นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง
โดยบรรยากาศในการเปิดรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ช่วงเช้า มีกลุ่มข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และพ่อค้า ประชาชน มาลงทะเบียนรอร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมา ซึ่งโครงการบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2560 นี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำกิจกรรมจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้มีเลือดสำรองไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างคุณธรรมในเรื่องความเสียสละแก่ประชาชน และเยาวชน สร้างความตระหนักรู้ ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้ ด้วยการเสียสละแบบไม่หวังสิ่งตอบแทน และยังเป็นมหากุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

76 − 74 =