ความเคลื่อนไหว

โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

62151 62152 62153 62155 62156 62157 62158 62159

ที่ โรงเรียนเทศบาล 2 ตำบลบางปูเก่า อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีนายอดุลย์ อนุชปรีดา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู มาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นางสุวภิร์ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ่น เพื่อให้คณะครู และผู้ปกครองเด็กนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

ส่วนบรรยากาศในการจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช ได้มีข้าราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ที่อยู่ในเขตบางปู และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 3