%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1

เทศบาลตำบลบางปู ประชาสัมพันธ์ งดใช้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกาย

0 Comments
เทศบาลตำบลบางปู ประชาสัมพันธ์ งดใช้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกายเป็นการชั่วคราว
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d-2

คณะกรรมการหมู่บ้านปัญญานคร ประชุมร่วมกับชาวบ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน เรื่องนำพื้นที่ส่วนกลาง

0 Comments

คณะกรรมการหมู่บ้านปัญญานคร ประชุมร่วมกับชาวบ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน เรื่องนำพื้นที่ส่วนกลาง ที่ปล่อยให้รกร้างมานาน ปรับเป็นพื้นที่สีเขียว และสถานที่ออกกำลังกาย

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-4

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 Comments

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เพื่อแจ้งรวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการและแนวทางปฏิบัติ

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2

บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป

0 Comments
บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป ณ.พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue Reading
Share
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%8f%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87

พระครูใบฏีกาประเวก จัดงานอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2563

0 Comments
พระครูใบฏีกาประเวก จัดงานอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue Reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b

มล.ศุภรัตน์ เทวกุล เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนวัดด่านสำโรง

0 Comments
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนวัดด่านสำโรง อ.เมืองฯ มล.ศุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียน
Continue Reading
Share
%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97-2

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน

0 Comments
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน จัดโครงการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์
Continue Reading
Share
%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา

0 Comments
โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
Continue Reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง “พระพุทธฤทธานุภาพ”

0 Comments
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง "พระพุทธฤทธานุภาพ" พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว สูง 4.5 เมตร
Continue Reading
Share