%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion ภายในอาคารผู้โดยสาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในยุค New Normal
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-the-outdoor-place-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-2

ผู้บริหาร The Outdoor Place ศรีนครินทร์ จัดโครงการ “อิ่มอุ่น” แจกอาหารกลางวันฟรี

0 Comments

ผู้บริหาร The Outdoor Place ศรีนครินทร์ จัดโครงการ “อิ่มอุ่น” แจกอาหารกลางวันฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ท่านอิ่มท้อง เราอิ่มใจ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99

คณะกรรมการวินรถจักรยานยนต์ เคหะ สมุทรปราการ 4 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ

0 Comments

คณะกรรมการวินรถจักรยานยนต์ เคหะ สมุทรปราการ 4 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสจัดสร้างต่อเติมวินรถจักรยานยนต์ หลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม

0 Comments
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธรังษี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ บนอาคาร ณ มณฑลพิธี วัดแหลม
Continue Reading
Share
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก หลังจากได้มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

0 Comments
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก หลังจากได้มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโรงเรียนได้จัดมาตรการเข้มเพื่อป้องกันโควิด-19
Continue Reading
Share
%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7

เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทราวาส พาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง อุโบสถ

0 Comments
เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทราวาส พาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง อุโบสถ (โบสถ์) ไม้สักทอง หลังใหม่
Continue Reading
Share
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2

บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป

0 Comments
บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป ณ.พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue Reading
Share
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%8f%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87

พระครูใบฏีกาประเวก จัดงานอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2563

0 Comments
พระครูใบฏีกาประเวก จัดงานอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue Reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b

มล.ศุภรัตน์ เทวกุล เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนวัดด่านสำโรง

0 Comments
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนวัดด่านสำโรง อ.เมืองฯ มล.ศุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียน
Continue Reading
Share