%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3

“โรบินสัน” ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ เอสซีจีพีขอเชิญชวนร่วมบริจาคกล่องกระดาษลูกฟูกเหลือใช้

0 Comments
"โรบินสัน" ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ เอสซีจีพี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคกล่องกระดาษลูกฟูกเหลือใช้ ในโครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ” เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม
%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84-3

อบจ.สมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ สมาชิกสภา อบจ. เขต 9 อ.เมืองฯ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

0 Comments

อบจ.สมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ สมาชิกสภา อบจ. เขต 9 อ.เมืองฯ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81

นายกเทศบาลนครสมุทรปราการ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาล ฯ พร้อมพัฒนาเมืองปากน้ำ 4 ด้าน

0 Comments

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 อำเภอเมือง สมุทรปราการ โดยมี นายโฆสิต สงวนสัตย์ ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%88-2

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบสารวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้มาตรการ คุมเข้มตรวจวัดอุณหภูมิ

0 Comments
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 13เม.ย.64 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบสารวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ประกอบพิธีบวงสรวง ตอกเสาเข็มฐานตั้งองค์พญานาค

0 Comments
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ประกอบพิธีบวงสรวง ตอกเสาเข็มฐานตั้งองค์พญานาค แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88

คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญกู้ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่หลวงปู่บุญกู้

0 Comments
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญกู้ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่หลวงปู่บุญกู้ และพระมหาสามเรือน แห่งวัดอโศการาม
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-4

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

0 Comments
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 377 คน
Continue Reading
Share
%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day

0 Comments
โรงเรียนสาธิตบางนา จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day ประจำปีการศึกษา 2563
Continue Reading
Share