%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80

โรงเรียนนายเรือ เรื่องเลื่อนการสอบภาควิชาการ และการสอบรอบสองในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

0 Comments
โรงเรียนนายเรือ เรื่องเลื่อนการสอบภาควิชาการ และการสอบรอบสองในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8

กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการสำรวจออกแบบการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล

0 Comments

กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการสำรวจออกแบบการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสาคร

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1-2

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

0 Comments

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%88-2

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบสารวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้มาตรการ คุมเข้มตรวจวัดอุณหภูมิ

0 Comments
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 13เม.ย.64 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบสารวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ประกอบพิธีบวงสรวง ตอกเสาเข็มฐานตั้งองค์พญานาค

0 Comments
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ประกอบพิธีบวงสรวง ตอกเสาเข็มฐานตั้งองค์พญานาค แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ
Continue Reading
Share
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88

คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญกู้ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่หลวงปู่บุญกู้

0 Comments
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญกู้ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่หลวงปู่บุญกู้ และพระมหาสามเรือน แห่งวัดอโศการาม
Continue Reading
Share
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-4

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

0 Comments
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 377 คน
Continue Reading
Share
%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day

0 Comments
โรงเรียนสาธิตบางนา จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day ประจำปีการศึกษา 2563
Continue Reading
Share