Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธรังษี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ บนอาคาร ณ มณฑลพิธี วัดแหลม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก หลังจากได้มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก หลังจากได้มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโรงเรียนได้จัดมาตรการเข้มเพื่อป้องกันโควิด-19
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทราวาส พาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง อุโบสถ

เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทราวาส พาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง อุโบสถ (โบสถ์) ไม้สักทอง หลังใหม่
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป

บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป ณ.พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูใบฏีกาประเวก จัดงานอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2563

พระครูใบฏีกาประเวก จัดงานอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

มล.ศุภรัตน์ เทวกุล เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนวัดด่านสำโรง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนวัดด่านสำโรง อ.เมืองฯ มล.ศุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียน
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน จัดโครงการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง “พระพุทธฤทธานุภาพ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง "พระพุทธฤทธานุภาพ" พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว สูง 4.5 เมตร
Continue reading
Share
123458