Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 15 พ.ค.65 ที่ศาลาการเปรียญจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม ประกอบพิธีบรรจุสรีระสังขารพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม 100 วัน

พระเดชพระคุณพระราชพัฒนสุนทร (เจ้าคุณหมู) เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร และท่านพระครูวิมลศุภการ ดร. (สัมฤทธิ์ สวนมาลี) เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง และคณะครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ

คณะสงฆ์อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง และคณะครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมรสรีระสังขาร พระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน อุทิศถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูใบฏีกาประเวก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ และพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 ณ วัดหัวลำภูทอง

ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดหัวลำภูทอง (วัด 12 ธันวาราม) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พระครูใบฏีกาประเวก และคณะศิษยานุศิษย์ดนตรีไทย วัด 12 ธันวาราม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ และพิธีไหว้ครูประจำปี 2565
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

วันที่ 3 พ.ค.65 ที่ศาลาการเปรียญ จตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม นำโดย ผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่.3 ต.ท้ายบ้านใหม่
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม และเจ้าอาวาสวัดโคธาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมมสรีระสังขาร

คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม และเจ้าอาวาสวัดโคธาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะศิษยานุศิษย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมอุทิศถวายแด่พระอธิการมานิตย์

คณะศิษยานุศิษย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมอุทิศถวายแด่พระอธิการมานิตย์ อดีตเจ้าคณะตำบลพิชัย เขต 3 อดีตเจ้าอาวาสวัดม่อนเขาแก้ว
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เพิ่มศักยภาพครูภาษาจีน

เมื่อวันที่ 5-7พ.ค.65 ณ บ้านสวนปัญญ์ธารา ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีน ในเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์รวม 11 โรงเรียน
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

กิจกรรม เปิดกล่องชอล์ค และ พัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ให้กับครู

กิจกรรม เปิดกล่องชอล์ค และ พัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ให้กับครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
Continue reading
Share
123415