Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลบางปูมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา (เงินช่วยเหลือนักเรียน) ของเทศบาลตำบลบางปูตามโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมอบทุนการศึกษา...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนปทุมฯ ดึง กกต.ทำ MOU ติวความรู้บนฐานพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นางจิรภา สบายดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ร่วมกับ นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยทั้งนี้การทำ MOU รวมกันทั้งสองฝ่ายต่างมีความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยร่วมกัน โดยทางโรงเรียนปทุมฯเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งภายในสถานที่ศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยให้นักเรียนได้รับรู้ถึงกระบวนการเลือกตั้งภายในสถานการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

“กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการประกวดมายาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ท่าน ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการประกวดมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย ประจำปี 2567 โดยมี คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่วิชาการ โดยกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ

โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่วิชาการ โดยกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ร่วมถึงเพิ่มทักษะหาความรู้ตามเจตนารมณ์ที่ตนเองถนัด ได้มีโอกาสที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสู่อนาคตที่ลานหน้าโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ ภายในซอยหมู่บ้านพัฒนาสุข หมู่ 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  นายโสภณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม นางสุวรรณา สวนสุจริต ที่ปรึกษา และ นางสิริเพ็ญ พิทักษ์ทวยหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการงานวิชาการการเรียนรู้ ประจำปี 2566ภายในงานมี นายโสภณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองหลวง และโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เข้าสวัสดีปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

นางมยุรีย์ คนเจน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง พร้อมด้วยนางศิริพร สุภาภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง และคณะครูโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา นายชัยรัตน์ ล้ำฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ นายจาตุรงค์ ชาลีชาติ ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ เป็นตัวแทนนางสาวยุพารักษ์ วีระสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เข้าสวัสดีปีใหม่ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เพื่อขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือทางโรงเรียน ด้วยดีเสมอมา พร้อมขอพร...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี 2567

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิศว ศะศิสมิต ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำพระสงฆ์พายเรือรับบิณฑบาตทางน้ำ เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณสระกลางน้ำวิหารหลวงปู่กิ่ม วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ดร. (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำพระสงฆ์พายเรือรับบิณฑบาตทางน้ำ เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ไวยาวัจกร ช้าราชการตำรวจ สภ.บางพลี และคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากhttps://www.youtube.com/watch?v=-sqBKKJjK9Uทั้งนี้...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดทำละครเวที “Nightmarish Hour” ของ ทางเอกนิเทศรุ่นที่ 2

วิชาเอกนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดทำละครเวที “Nightmarish Hour" ของ ทางเอกนิเทศรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ที่โรงละครชั่วคราว หอประชุมรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

รัฐบาลเดินหน้าคู่ขนานศึกษาการแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ “ชนินทร์” เชื่อได้ข้อเสนอการทำประชามติต่อ ครม. ภายในสิ้นปี

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึง ความคืบหน้าจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นครั้งที่ 2 โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 2 คณะ โดยคณะกรรมการได้รับทราบผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติฯ และได้มีมติร่วมกันที่จะดำเนินการต่อใน...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีห่มผ้าองค์สมเด็จพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร (พระนอน) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีห่มผ้าองค์สมเด็จพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร (พระนอน) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ต่อด้วยพพิธีแห่ผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต (เจดีย์ใหญ่) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์https://www.youtube.com/watch?v=EFu0j4eQutkที่วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ถือฤกษ์ดีวันมงคลขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น....
Continue reading
Share
123432