Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์

คณะพระภิกุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ พิธีเทเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม (ขนาด 29 นิ้ว)
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ที่บางนางเกรง

พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ที่บางนางเกรง เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และนำจตุปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

(พระครูแจ้) ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

(พระครูแจ้) ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

น้อมถวายความอาลัย พระเดชพระคุณพระเทพสมุทรมุนี

น้อมถวายความอาลัย พระเดชพระคุณพระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร มรณภาพลงด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ.โรงพยาบาลเมืองสมุทร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

การศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครู

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องปฏิบัติการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

นางรัชนี อุทัยรัตน์ พร้อมคณะครู มาส่งตัว นางสาวทิพรัตน์ แก้วนุชเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานราชการ

นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 นางสาวกิ่งแก้ว สังคหะ นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 พร้อมคณะครู มาส่งตัว นางสาวทิพรัตน์ แก้วนุช
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับครอบครัวฟักศิริ ครอบครัวคล้ายนิยม จัดพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2565

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ศาลาการเปรียญ วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับ ครอบครัวฟักศิริ ครอบครัวคล้ายนิยม จัดพิธีทอดผ้ากฐิน
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูแจ้-พระผู้มีแต่ให้

พระครูแจ้-พระผู้มีแต่ให้ เมตตาธรรมเมตตารับจัดการพิธีศพทั้งสองและยังไดัทําบุญตักบาตรทางน้ำ บริเวณที่เด็กลงเป็นเล่นจมน้ำเสียชีวิตพร้อมสวดบังสุกุลตลอดเส้นทางบิณฑบาตร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา และกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมประกอบจังหวะ ประจำปีการศึกษา 2565
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลบางปู
Continue reading
Share
123419