Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 377 คน
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day ประจำปีการศึกษา 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประสานงานดำเนินการจัดพิธีเปิดงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประสานงานดำเนินการจัดพิธีเปิดงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนป้วยฮั้ว จัดกิจกรรมโครงการสานรัก จากดวงใจ พิธีมอบประกาศนียบัตร แกนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนป้วยฮั้ว จัดกิจกรรมโครงการสานรัก จากดวงใจ พิธีมอบประกาศนียบัตร แกนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

ส.ส.สมุทรปราการ –ศธจ.- ผอ.สพท.-หัวหน้าส่วนกระทรวงศึกษาฯ ร่วมยินดีบิ๊กเสมา “ตรีนุช เทียนทอง” รมว.ศธ.

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 2 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางสาว นงลักษณ์ เรือนทอง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่น 1
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก เมตตา ประธานผ้าไตร ในงานบรรพชาอุปสมบทหมู่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก เมตตา ประธานผ้าไตร ในงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาเสริมสวย-ตัดผม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนป้วยฮั้ว จัดเวทีเสวนา “รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 มี.ค.64 ที่หอประชุมโรงเรียนป้วยฮั้ว ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนป้วยฮั้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางเมืองใหม่ จัดโครงการอาหารจานเส้นจากสมุนไพร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางเมืองใหม่ จัดโครงการอาหารจานเส้นจากสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้
Continue reading
Share
12349