Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์, ศาสนาและการศึกษา

น้องเปตอง เผยเคล็ดลับหลังสอบ คะแนนภาษาอังกฤษ การสอบ (O-NET) เต็ม 100

เด็กชายศุณิช สาระมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 อายุ 12 ปี หรือ น้องเปตอง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัด กรมส่งเสริมปการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับหนึ่งของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนภษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึก ว่าหลังทราบว่าตัวเองได้คะแนนรวมเต็ม...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 2 และ 3 เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20, 22 และ26 มีนาคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเทศบาล 1 2 และ 3 เทศบาลตำบลบางปู มีคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เพื่อรับชมการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูในปีการศึกษาที่ผ่านมา...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์, ศาสนาและการศึกษา

วัดคลองเตยนอกจัดทำบุญเมรุ อุทิศบุญกุศลให้ผู้เสียชีวิตพร้อมเปิดโรงทานแจกข้าวสารให้ผู้ยากไร้

วันที่ 24 มีนาคม 2567 ที่วัดคลองเตยนอก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พระมหานพโรจน์ ธัมมิโก เจ้าอาวาสวัด พร้อมพระสมุห์กันตพัฒน์ สุภัทโท ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตลอดจนคณะกรรมการวัดและศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเมรุ ประจำปี 2567ภายในงานมี นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ หรือ สก.ต่าย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พร้อมทีมงานเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยในช่วงเช้า...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู มอบทุนการศึกษา (เงินช่วยเหลือนักเรียน) ของเทศบาลตำบลบางปู โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู มอบทุนการศึกษา (เงินช่วยเหลือนักเรียน) ของเทศบาลตำบลบางปู โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (เพิ่มเติม)วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา (เงินช่วยเหลือนักเรียน) ของเทศบาลตำบลบางปู โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ปีงบประมาณ 2567 ให้แก่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบงบประมาณให้แก่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ที่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 28 โครงการ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์, ศาสนาและการศึกษา

พณิชยการเชตุพน จับมือผู้ประกอบการ จัดทำ MOU ผลิตนักเรียนเป็นบุคคลากรสร้างงานสร้างอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม บริษัท ห้างร้านชั้นนำต่างๆเกือบ 20 แห่ง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีนางสาวจุฑามาส ศรีทองคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนอนุบาล 3 และประถมปีที่ 6 หลังสำเร็จการศึกษาประจำปี 2566

ที่ห้องประชุมโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ ภายในซอยหมู่บ้านพัฒนาสุข หมู่ 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายโสภณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3 และชั้นประถมปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาภาค ประจำปี 2566โดยในพิธีมอบประกาศนีย์บัตร ได้แยกเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3 จำนวน 52 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น, ศาสนาและการศึกษา

วัดหัวลำภูทอง จัดงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อทอง จนฺทโก ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567

เมื่อเวลา 16.39 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่วัดหัวลำภูทอง (12 ธันวาราม) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นำโดยท่าน พระครูวิมลญาณโสภณ (เจ้าอาวาสวัดหัวลำภูทอง) พร้อมด้วย คณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และอุบาสก อุบาสิกา วัดหัวลำภูทอง จัดงานประจำปี...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 47 ปีเมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักรียน ศิษย์เก่า กลุ่มผู้นำชุมชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลบางปูมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา (เงินช่วยเหลือนักเรียน) ของเทศบาลตำบลบางปูตามโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมอบทุนการศึกษา...
Continue reading
Share
1234534