Browsing Category:สังคมท้องถิ่น

สังคมท้องถิ่น

นายวันชาติ แก้วนุช นำคณะวินจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบกระเช้าอวยพร

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30น. นายวันชาติ แก้วนุช นายกสมาคมจักรยานยนต์รับจ้าง จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะวินจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ตู่ นันทิดา ยังไม่ตกเก้าอี้ ชี้แค่ให้ลงคะแนนใหม่ 3 หน่วย

ตู่ นันทิดา ยังไม่ตกเก้าอี้ ชี้แค่ให้ลงคะแนนใหม่ 3 หน่วย หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายก อบจ.สมุทรปราการ ใหม่
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

รวมพลคนอาสาพัฒนาดูแลพี่น้องเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 22 ม.ค.64 ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ ห่วงใยพี่น้องประชาชน
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

รวมพลังมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชน เขตเทศบาลตำบลบางเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ม.ค.64 ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ ห่วงใยพี่น้องประชาชน
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ เปิดบ้านขาวริมน้ำเจ้าพระยา

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ เปิดบ้านขาวริมน้ำเจ้าพระยา ให้คณะผู้บริหาร บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชน เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ พ.ศ.2564
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

คณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับ ศบค.บางพลี ส่งมอบถุงยังชีพและเงินสด ให้กับผู้ถูกกักตัว จำนวน 69 ราย

คณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับ ศบค.บางพลี ส่งมอบถุงยังชีพและเงินสด ให้กับผู้ถูกกักตัว จำนวน 69 ราย ซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อ Covid 19 แต่ยังต้องให้อยู่ในสถานที่จำกัด
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

มอบกระเช้าอวยพร เอ๋ ชนม์สวัสดิ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ม.ค.64 นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบกระเช้า
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ตลาดสดบางปลา ประชาสัมพันธ์เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ตลาดสดบางปลา ประชาสัมพันธ์เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพิ่มความเชื่อมั่น ตลาดสะอาดปลอดเชื้อ โควิด-19
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการหมู่บ้านปัญญานคร ประชุมร่วมกับชาวบ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน เรื่องนำพื้นที่ส่วนกลาง

คณะกรรมการหมู่บ้านปัญญานคร ประชุมร่วมกับชาวบ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน เรื่องนำพื้นที่ส่วนกลาง ที่ปล่อยให้รกร้างมานาน ปรับเป็นพื้นที่สีเขียว และสถานที่ออกกำลังกาย
Continue reading
Share
12337