Browsing Category:สังคมท้องถิ่น

ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

“สโมสรโรตารีเอราวัณ” ร่วมจัดกิจกรรมถวายน้ำดื่มโรตารี จำนวน1,000 โหล 4 วัดย่านปากน้ำ

"สโมสรโรตารีเอราวัณ" ร่วมจัดกิจกรรมถวายน้ำดื่มโรตารี จำนวน1,000 โหล 4 วัดย่านปากน้ำ และสถานสงเคราะห์คนชรา ในจังหวัดสมุทรปราการนายก พรหมพรรณ ทองมี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีเอราวัณ สุภาพบุรุษสำราญ จันทร์เต็ม นายกณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล นายกสโมสรโรตารีเอราวัณ พร้อมด้วย อดีตนายก ธนาวรรณ รุ่งเรือง อดีตนายก ดร.ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม อดีตนายก...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

MOU 3 หน่วยการสร้างความมั่นคงเกษตรกรรมไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย เรื่องการสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อน เพื่อให้ท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็งและสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยบันทึกตกลงความร่วมมือทำขึ้น ณ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ “เรื่องการสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อน เพื่อให้ท้องถิ่นไทยเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย” ระหว่าง...
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

อฟต.ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดบางหัวเสืออ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 8 กันยายน 2566 อฟต.ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดบางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวความเป็นมาของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะของสังคมเมือง ด้วยประชากรที่มีจำนวนมาก ซึ่งโครงการมีความมุ่งหวังให้ประชาชนได้น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานในครัวเรือนและงานในส่วนรวม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อประชาชนในชุมชน...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ มอบข้าวสาร ให้องค์กรต่างๆ ที่อนุเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ นำโดยท่านประธานฯ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน มอบหมายให้ รองประธานฯ/ รองเลขาธิการ ท่านสุรพงษ์ แสงนภากาศ รองประธานฯ/ เหริญญิก นายไพวงศ์ ชำนินาวากุล รองประธานฯ/ รองเหรัญญิก นายไพฑูรย์...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ จัดงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 7 กันยายน 2566 ซินแส ธีรพัตฌ์ เตชไชยพัตน์ หรืออาจารย์ใหญ่ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ และศิษยานุศิษย์ จัดงานทิ้งกระจาดทักษิณานุปทาน (ซิโก) ประจำปี 2566 ณ ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ ซอย 17 มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

แอน จักรพงษ์ ถือหุ้น JKN เพิ่มเป็น 38% ทั้งหมด 392,287,682 หุ้น

แอน จักรพงษ์ ถือหุ้น JKN เพิ่มเป็น 38% ทั้งหมด 392,287,682 หุ้น แม้บัญชีมาร์จิ้น ถูกฟอร์ซเซลล์แต่รับโอนเพิ่มกว่า 77 ล้านหุ้น มีแผนแก้ปัญหาหุ้นกู้แล้ว วอนนักลงทุนอย่าเชื่อเฟคนิวส์ ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ถูกโหมกระหน่ำคุณ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่และ CEO ของ “JKN” บริษัท...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 6 กันยายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย นายชัยพจน์...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา คณะกรรมการชุมชน และผู้แทน พมจ.สป.ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 160,000 บาท...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

นักธุรกิจ พ่อค้า นักการเมืองกลุ่ม ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมยินดี ดร.ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นักธุรกิจ พ่อค้า นักการเมืองกลุ่ม ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมยินดี ดร.ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเมื่อช่วงค่ำวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ที่ร้านลาคาแนล คาเฟ่ ถ.เทพารักษ์ กม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ญาติสนิทมิตรสหาย ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู ประกอบพิธีบวงสรวง เททองหล่อพระพุทธรูป มอบอุปกรณ์การแพทย์ และทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาเนื่องในงานรำลึก 23 ปี

มูลนิธิร่วมกตัญญู ประกอบพิธีบวงสรวง เททองหล่อพระพุทธรูป มอบอุปกรณ์การแพทย์ และทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาเนื่องในงานรำลึก 23 ปี “คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง” ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูเมื่อเวลา 09.09 น.ของวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่บริเวณลานจอดรถมูลนิธิร่วมกตัญญู ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง...
Continue reading
Share