Browsing Category:สังคมท้องถิ่น

สังคมท้องถิ่น

สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าฝ่าย ถึงความพร้อมสำหรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งที่ 33 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

ที่ ร้านบ้านป้ารุ่ง หนามแดง ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ร.ต.ท.อำนวย ชุมจินดา นายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร คุณธนกฤต เลิศไกลธนาภา เลขาธิการสมาคมฯ คุณวิรัตน์ แป้นแก้ว ประธานจัดงาน คุณสุริยันต์ รัตนบุรี เลขานุการจัดงาน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ และหัวหน้าฝ่าย ถึงความพร้อมสำหรับการจัดงาน เลี้ยงสังสรรค์ครั้งที่...
Continue reading
Share
ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพฟันของชุมชน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเชาวน์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2566 โดยมีนายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง โดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อีกทั้งประชาชนทั่วไป...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

อบต.คลองด่าน จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายสัมฤทธิ์ จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้มอบหมาย ให้ นายพิษณุ จันทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เป็นประธานเปิด "โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย นำโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูุู พนักงาน ได้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรในครั้งนี้ ณ...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

อบต.บางโปรง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางโปรง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายเชาว์ สมใจ นายก อบต.บางโปรง กล่าวเปิดโครงการ...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมีนางสาวปารณีย์ นาคคำ ปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรี...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

กองทัพเรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดโครงการสัตหีบ “เรือใบ”

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธาน เปิดโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาเรือใบให้มากที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และสามารถค้นหานักกีฬารุ่นใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอสัตหีบ โดยมี “เรือใบ” เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว แนวทางการดำเนินการจะเชิญชวนให้สถานศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมและมีส่วนสนับสนุนในการทำโครงการฯ...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

นางชู บุน เอ็ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ถกนายตำรวจ สตช.แก้ปัญหาแรงงานเข้า-ออกไทยอย่างถูกกฏหมาย

จากกรณี นางชู บุน เอ็ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ในฐานะรองประธานถาวรคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ประเทศกัมพูชา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมพบปะแรงงานชาวกัมพูชาที่มาทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง พร้อมรับฟังปัญหาการดำเนินการออกหนังสือเดินทางรวมถึงวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แรงงานชาวกัมพูชาได้ทำงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างถาวรของประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าห้างอิมพิเรียลเวิลดิ์ สำโรง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางชู บุน เอ็ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ได้เดินทางเข้าพบกับข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิเช่น พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุม 1 ชั้น5 เทศบาลตำบลบางปู นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้อบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) จำนวน 87 คน...
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้แก่ประชาชน ชุมชนมาเรียลัย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู กำลังเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นที่ชุมชนมาเรียลัย เขตลาดกระบัง นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน ทำให้บ้านเรือนเสียหาย บางส่วนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยนำถุงยังชีพ-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-ขนมแจกเด็ก และเงินสนับสนุนครอบครัว ไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ดังนี้ 1. ชุมชนสุทธาวาส แขวงทับยาว...
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในชุมชนเกาะตาสาย ชุมชนริมคลองบางกระบือ ชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 ถุง โดยมี...
Continue reading
Share