ศาสนาและการศึกษา
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88

“พระครูแจ้” ถือฤกษ์ “วันวิสาขบูชา” วันอันเป็นมหามงคลยิ่ง ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่งตั้งไวยาวัจกรวัดบางพลีใหญ่กลาง ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่พระอุโบสถวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง อาศัยอำนาจตามความข้อ 7 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร และโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ ได้แต่งตั้งไวยาวัจกรวัด 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายฉะโอด รุ่งเรือง นายก อบต.บางพลีใหญ่ 2.นายภูมินันท์ ขวัญเมือง อดีต รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.นายโสภณ มหาบุญ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และ 4.นายดำรงค์รักษ์ บุญประเสริฐ น้องชายอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เพื่อแบ่งเบาภาระงานทั้งภายในและภายนอก อาทิ การรวบรวมโฉนดของวัด ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป โดยมี พระมหาเสน่ห์ อภิชาโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ผู้อ่านหนังสือตราตั้ง พระสงฆ์ เจริญชยันโตชยมงคลคาถา มีคณะศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมในพิธี และเป็นสักขีพยาน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*