สังคมท้องถิ่น

ปลดรองนายกฯบางเมือง “ปาณวัฒน์” ฐานไม่สนองนโยบายงานเทศบาล

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%af%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%b2

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ 50 คน รวมตัวทวงถาม นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง หลังมีหนังสือคำสั่งเทศบาลฯปลด นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา

ต่อมา นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรี หลังทราบเรื่องจึงได้เดินทางออกมาพบกับกลุ่มชาวบ้าน พร้อมแจ้งให้ชาวบ้านที่เดินทางมา จัดหาตัวแทนเข้าเจรจาพูดคุยถึงสาเหตุที่ต้องปลดรองนายกฯพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กลุ่มชาวบ้านจัดหาตัวแทน จำนวน 15 คน เข้าเจรจาพูดคุยยังห้องประชุมชั้น 2 พร้อมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

จากการพูดคุยร่วมกันทั้งสองฝ่าย เบื้องต้นทราบว่า นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลฯ จำเป็นต้องปลด นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่สนองงานเทศบาล โดยดูจากกิจกรรมงานต่าง ๆ ที่เทศบาลฯได้จัดขึ้นร่วมกับชุมชนจำนวนหลายครั้ง จะไม่ปรากฏตัว นายปาณวัฒน์ ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนแต่อย่างใด

โดยงานล่าสุด เทศบาลฯได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้นำชุมชน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางมาร่วมงานกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก แต่กับไม่พบตัว นายปาณวัฒน์ มาร่วมงานแต่อย่างใด จึงเป็นมูลเหตุที่จำเป็นต้องปลด นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกฯพ้นจากตำแหน่งนายกฯดังกล่าว หลังกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*