Browsing Author: Admin

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-2
ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ “น.ส.ประภาพร อัศวเหม” เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565

วันนี้ ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศบาลนครฯ 1-5 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 853 คนซึ่งในงานมี นายสมนึก เตรณานนท์...
Continue reading
Share
%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-3
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลดกระหน่ำ เพื่อชาวสมุทรปราการ ในงานโครงการตลาดสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 66

ลดกระหน่ำ เพื่อชาวสมุทรปราการ ในงานโครงการตลาดสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 66 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรงอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการเลือกซื้อสินค้า อุปโภคบริโภค คุณภาพดี ราคาประหยัด อาทิ ไข่ไก่สดคุณภาพ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวหอมมะลิ ราคาถูกกว่าท้องตลาด สินค้า...
Continue reading
Share
%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-2
ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟิ้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟิ้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 โดยมี นายสมศักดิ์...
Continue reading
Share
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b9%82%e0%b8%94
สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง ร่วมศึกษาดูงานในด้านความปลอดภัย และศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดย นายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ซึ่งได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน...
Continue reading
Share
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-24
กีฬา, สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนภาค 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนภาค 1 ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดสมุทรปราการ...
Continue reading
Share
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบาง

ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบางแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล อายุ25 ปี เป็นต้นไป-ทุนดำเนินงานโครงการ 60,000-80,000฿-ระยะเวลาการดำเนินงาน10เดือน-เปิดรับตั้งแต่วันนี้-15 เมษายน 2566
Continue reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7-%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาแว้วววว โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ โดยหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

มาแว้วววว โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ โดยหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับข้อเสนอโครงการ สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจออกแบบทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถกรอกข้อมูลสมัครเข้ามาได้ที่ ลิงค์ ข้างล่างนี้https://forms.gle/nunX8mziBEyw1ynK8และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ตามลิงค์ข้างล่างhttps://docs.google.com/…/1NwgUKODHIq7YnT1OobXe…/edit…และส่งอีเมลมาที่ [email protected]#สสส.#หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ#Nodeเยาวชนสมุทรปราการ#สร้างสรรค์โอกาส
Continue reading
Share
%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa
กีฬา

ทีมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คว้าแชมป์ กีฬาแฮนด์บอลรุ่นประชาชนชาย โดยเอาชนะทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24-21

ที่สนามแฮนด์บอล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล สตรีสมุทรปราการ คัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 รุ่นประชาชน ชาย รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ในชุดเสื้อสีดำ แถบฟ้า-เหลือง บุกจากขวามาซ้าย โดยมี อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์...
Continue reading
Share
%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7
สังคมท้องถิ่น

มีนาแล้ว มีใจหรือยัง ชาวโรงใต้ทีมมีนาคมพร้อมใจร่วมกิจกรรมปันรัก ปันสุข ส่งมอบของขวัญให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนตำบลบางโปรง

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่เกิดเดือนมีนาคม ลงพื้นที่ตำบลบางโปรงเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น เช่น น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร พัดลม เป็นต้น อันได้รับการการสมทบทุนจากผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่เกิดในเดือนมีนาคม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยได้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง...
Continue reading
Share
%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1
กีฬา

ลูกหนัง “โครงการสำนึกรักบ้านเกิด”

ปิยรมย์ VIP เอฟซี แชมป์ดิวิชั่น1 คู่พิเศษ ทีมธนพัฒน์ เศษดินเรดคอร์ด (ศิลปิน ดารา นักร้อง) เจ้าของเพลงขอมือคนโสด เฉือนชนะ ทีมลูกหนังติดล้อ ออลสตาร์  ทีมออย ธนพัฒน์ 5-4  คว้าถ้วยของ ชมรมช่างเครื่องประดับอัญมณีไทย ไปครองคณะศิษย์เก่าร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย จัด ฟุตบอลการกุศล "โครงการสำนึกรักบ้านเกิด"  นำรายได้ เดินทางไปมอบสิ่งของ...
Continue reading
Share
1234299